Previous Next

Надминувајќи ги границите и нациите: заедничко залагање против национализмот

[wpspoiler name=”Structure in English” ][custommenu menu=structure_english][/wpspoiler][wpspoiler name=”Структура на Македонски” ][custommenu menu=structure_macedonian][/wpspoiler][wpspoiler name=”Δομή στα Ελληνικά” ][custommenu menu=structure_greek][/wpspoiler]

Permanent link to this article: https://ajde.espivblogs.net/?lang=mk

Да се соочиме со лудилото на национализмот!

Кому служи национализмот? Историската наука во служба на националистичката идеологија Демистифицирање на националните симболи: што е заедничко за сонцето од Вергина, Александар Велики и грчкото фета-сирење? Цената што денес ја плаќаме во служба на националистичката идеологијаПрезентација на книгата: “Надминувајќи ги границите и нациите. Задничко залагање против национализмот.“ Дискусија.8 Јуни 2013 г/ 20:00 Анот спроти Дамар-Стара …

Read more

Презентација на книга за национализмот на Балканот, Керкира

Сабота 18/5 20:30 Место: Елаја Слободен Општествен Простор во Керкира ул. Дарпфелд и Афион Теодорон, Гарица

Read more

Презентација на книга – Дискусија

ПРОЕКТОТ АЈДЕ Надминувајќи ги границите и нациите: заедничко залагање против национализмот Сабота 16/2, 19:30 Социјален центар на мигранти Ермоу 23, Солун

Read more

Февруари во самоуправувачкиот социјален центар во Јанина

Петок 8/2, 20:00 Презентација на книга “Надминувајќи ги границите и нациите: заедничко залагање против национализмот” на групата Проектот Ајде – www.ajde.espivblogs.net Настанот ќе се одржи во сквотот Антивиоси како акт на солидарност со окупациите.

Read more