Да се соочиме со лудилото на национализмот!

ajde poster

Кому служи национализмот?
Историската наука во служба на националистичката идеологија
Демистифицирање на националните симболи: што е заедничко за сонцето од Вергина, Александар Велики и грчкото фета-сирење?
Цената што денес ја плаќаме во служба на националистичката идеологија

Презентација на книгата: “Надминувајќи ги границите и нациите. Задничко залагање против национализмот.“ Дискусија.

8 Јуни 2013 г/ 20:00
Анот спроти Дамар-Стара Чаршија

ajde with directions

Permanent link to this article: http://ajde.espivblogs.net/mk/2013/05/30/lets-face-the-madness-of-nationalism/

Leave a Reply

Your email address will not be published.