Презентација на книга – Дискусија

ПРОЕКТОТ АЈДЕ
Надминувајќи ги границите и нациите: заедничко залагање против национализмот
Сабота 16/2, 19:30
Социјален центар на мигранти
Ермоу 23, Солун

poster

Permanent link to this article: http://ajde.espivblogs.net/mk/2013/02/27/book-presentation-discussion/

Leave a Reply

Your email address will not be published.