Tο βιβλίο μας είναι έτοιμο

To παρόν έντυπο έχει τυπωθεί σε 1000 αντίτυπα και διανέμεται χωρίς αντίτιμο. Για οικονομική ενίσχυση και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία γράψτε μας στο ajdeΑΤespivDOTnet αντικαθιστώντας το “[at]” με “@” και το “[dot]” με “.”. Κάθε μερική ή ολική χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή του για τους σκοπούς του ανταγωνιστικού κινήματος είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια εμπορικής εκμετάλλευσης θα αντιμετωπιστεί εχθρικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο στα μακεδονικά από εδώ και στα ελληνικά από εδώ ή να το διαβάσετε online παρακάτω.

 

macedonian

 

greek

Permanent link to this article: http://ajde.espivblogs.net/el/2012/10/06/published/

2 comments

  • Bravo - Ajde! on 25/02/2013 at 11:08 am
  • Reply

  Браво! Првиот чекор при манифестирањето на мојата подршка за проектот веќе го
  сторив:споделување на вашиот blog/книга (каде впрочем имате изнесено многу јасни
  анализи и објаснувања).
  Моја огромна желба е просветлувањето на сите жртви на националистички пропаганди во
  нашиве две држави,затоа ако има некој друг начин на којшто би можела да помогнам,со
  задоволство БИ!

  Μπράβο παιδιά! Το πρώτο βήμα για να εκδηλώνσω την υποστήριξη μου για το έργο σας
  ήδη το έκανα μοιράζοντας το blog/βιβλίο σας (όπου πραγματικά έχετε
  παρουσίασει/εξήγησει με μεγάλη σαφήνεια όλα τα θέματα).
  Μεγάλη επιθυμία μου είναι να γίνει η διαφώτιση όλων των θυμάτων της εθνικιστικής
  προπαγάνδας στις δύο χώρες μας.Γι’αυτό αν υπάρχει άλλος τρόπος που θα μπορούσα να
  βοηθήσω στη προώθηση του project είμαι στη διάθεση σας!

  со почит /με εκτίμηση

  • B. on 16/05/2013 at 11:38 am
  • Reply

  Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Νομίζω υπάρχει μια ασάφεια στη χρήση του όρου “Τούρκος”. Γνωρίζουμε ότι πριν την κατασκευή του τουρκικού έθνους (20ος αι.) “Τούρκος” σήμαινε απλώς τον μουσουλμάνο οποιασδήποτε εθνοπολιτιστικής καταγωγής. Ίσως θα ήταν καλύτερο για τα οθωμανικά χρόνια να χρησιμοποιούσατε απλώς τον όρο “μουσουλμάνος”.

  Νομίζω ότι δεν αναφέρεστε στην βίαιη συμπεριφορά της Υψηλής Πύλης μετους ειδικούς φόρους και με την ακράια θρησκευτική διάκριση που είχε, έως την εποχή των μεταρρυθμίσεων (μέσα 19ου αι.) Οι Χριστιαοί δεν αναγνωρίζονταν ως πολίτες, ακόμα και αν κάποιοι απ’ αυτούς χρησιμοποιούνταν σε έμπιστες θέσεις (φαναριώτες) ή αναγνωρίζονταν οι θρησκευτικές τους ηγεσίες στο πλαίσιο των μιλέτ ως ένα μέσο αποτελεσματικότερου ελέγχου των ραγιάδων.

  Επίσης, η χρήση του όρου “Μακεδονία” και “Μακεδόνες” δεν προσδιορίζεται ανάλογα με την ιστορική εποχή, όπου βεβαια το περιεχόμενο είναι εντελώς διαφορετικό. Χρησιμοποιείται έτσι για κάθε εποχή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, είτε δημιουργεί σύγχυση στον αναγνώστη είτε όχι..

  Congradulations for your work. I believe there is a misconception regarding the use of the term “Turk”. We know that before the construction of the Turkish state (20th centrury) the term “Turk” corresponded to any muslim regardeless of national and cultural origin. Perhaps it would have been better if you used the term “muslim” when referring to the ottoman period.

  I believe you do not refer to the violant attitude of the Sultan imposing special taxes and the extreme religious descrimination he exercised, up until the period of reforms (19th century). The Christians were not recognised as citizens, even if some of them were placed in high rank positions (fanariotes) or even if they religious leaderships were recognisied in the millet framework as a sufficient measure of control.

  Also, the usage of the terms “Macedonia” and “Macedonians” is not specified according to each historical period, where the context if completely different. So it used for every period. This is a problem, whether it causes confusion to the reader or not…

Leave a Reply

Your email address will not be published.